Fair: Art-O-Rama 2021, Marseille (upcoming)

Sans titre (2016) at Art-O-Rama

with Robert Brambora & Jessy Razafimandimby

August 27 – September 12, 2021
Opening weekend: August 27 – 29, 2021

La Cartonnerie, 1er Plateau
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13004 Marseille